Hemelvaartsdag is de dag waarop herdacht wordt dat Jezus Christus naar de hemel gegaan is, nadat hij overleden was aan het kruis. Er wordt herdacht dat hij naar zijn vader ging, om vervolgens in de hemel opgenomen te worden aan de zijde van zijn vader. Hemelvaartsdag wordt altijd op een donderdag gevierd en tien dagen later wordt Pinksteren gevierd, de dag waarop de heilige geest over de mensen uitgestort wordt.

Tot zover de christelijke benadering, want de meeste mensen vieren Hemelvaartsdag als een vrije dag en in Nederland is hier een redelijk vaste invulling voor komen te staan. Sterker nog, het heeft een compleet nieuw woord opgeleverd: Dauwtrappen.

Wat is dauwtrappen?

Dauwtrappen is een traditie die nog altijd door een groot aantal Nederlanders gedaan wordt op Hemelvaartsdag. Zij staan op deze vrije dag vroeg op om te gaan lopen of fietsen. Gezien dit erg vroeg gedaan wordt, wordt er door de ‘dauw getrapt’, waar ook direct de verklaring voor de naam vandaan komt.

Daarna wordt er rustig gegeten met de familie, waarna vaak uitjes gepland staan. Zo zijn er vaak feesten en festivals, maar het gebeurt ook meer dan regelmatig dat er een woonboulevard of autohandel open is met speciale aanbiedingen, uiteraard op de dag dat de meeste mensen vrij zijn.

Adaptieve feestdagen

Bovenstaand stuk is niet uniek voor deze feestdag. Hemelvaartsdag is een christelijke feestdag die lange tijd centraal gestaan heeft voor de mensen, maar op het moment dat het christelijk geloof aan betekenis afgenomen heeft, zijn ook de feestdagen aangepast. Er zijn weinig huishoudens waar nog voorgelezen wordt over de verhalen uit de Bijbel die gerelateerd zijn aan de feestdag en steeds meer mensen hebben een eigen invulling voor de feestdagen. Meestal wordt er gekozen voor familiebezoek, uitslapen, of beide.

Dat laat zien hoe adaptief onze cultuur is en dat is een goed teken. Het is niet nodig om de feestdagen af te schaffen, want we zijn in staat geweest om geleidelijk de betekenis van de feestdag aan te passen naar iets dat wel past bij onze eigen samenleving. Op die manier kunnen we de feestdagen en de namen gewoon behouden.